Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2015

paulyna
1815 2e43
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viauska12115 uska12115
paulyna
6542 d912
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viauska12115 uska12115
paulyna
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viauska12115 uska12115
paulyna
5420 db64
Reposted fromcalifornia-love california-love
paulyna
6397 c064
Reposted fromcalifornia-love california-love
paulyna
1761 9748
Reposted fromcalifornia-love california-love
paulyna
7217 2c52
Reposted fromrisky risky vialulka lulka
paulyna
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromap2-10 ap2-10 vialulka lulka
paulyna
7495 1b38
Reposted fromnlght nlght vialulka lulka

April 24 2015

1556 07ac 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialulka lulka
paulyna
6512 3220
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialulka lulka
paulyna
Reposted fromkauah kauah vialulka lulka
paulyna
7217 2c52
Reposted fromrisky risky vialulka lulka
paulyna
4588 03e2
Reposted fromcalifornia-love california-love

April 20 2015

paulyna
0135 b16a
Reposted fromcalifornia-love california-love viakonfetka konfetka
paulyna
9568 5a04
Reposted fromnathaliestriker nathaliestriker viaanncey anncey
paulyna
W stosunkach między kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy ona podchodzi. I mówić jej co ona ma robić. Bo kobiety uwielbiają jak ktoś im mówi co mają robić. To proste. Nie proś. Bierz. Nie pytaj. Działaj. Kiedy kobieta mówi nie, a Tobie zależy próbuj tak długo, aż będzie twoja. I nie obiecuj, jeśli czegoś nie czujesz.
— Piotr C., Pokolenie Ikea
Reposted fromrol rol viaCryMeARiver CryMeARiver
paulyna
2308 9cf7
Reposted fromjustMeee justMeee viaCryMeARiver CryMeARiver
paulyna
9842 411f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaCryMeARiver CryMeARiver
paulyna

"Żaden kosmetyk nie jest w stanie sprawić, aby kobieta poczuła się tak piękna, jak czuje się, gdy jest kochana."

Reposted fromthesmajl thesmajl viaCryMeARiver CryMeARiver
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl